Quotes

Ga je mee verdwalen, ik ken de weg.

Een glimlach kost minder dan energie en verlicht zoveel meerī€¶

Streef naar de eenvoud en verminder je verlangens, dan verminder je tegelijk je zorgen.

Het leven gaat wel over rozen, maar ze zijn vergeten de doorns eraf te halen

Leer van andermans fouten, want het leven is te kort om ze allemaal te maken.

Principes zijn er om ons te bezinnen hoever wij ervan afwijken.

Een brief aan jezelf schrijven heeft alleen maar zin, als je het juiste adres kent.

Vergeet nooit, dat er maar weinig voor nodig is, gelukkig te kunnen leven.

Als de werkelijkheid er niet was, zou de wereld er geheel anders uitzien

Ieder mens is de architect van zijn eigen lot.

Je wordt geboren, je leeft een tijdje, begrijpt er geen bliksem van en je gaat dood.

Als iedereen een beetje luier was, zouden veel problemen zo de wereld uit zijn.

Men zit tegenwoordig vaster in het verkeer, dan in de gevangenis.

Zolang ik leeft wil ik sterven van geluk.

Bestaat er zinvol geweld? Ja, wat dacht u van opvoeden!

Ik droomde van de werkelijkheid. Wat een opluchting wakker te worden.

Ware populariteit begint pas als je anoniem wordt geciteerd.

Zowel verdriet als grote successen vormen je als mens

Tweestrijd moet je meestal in je eentje uitvechten.

Als je niet nadenkt over de toekomst, heb je geen toekomst

Sommige mensen zijn zo geslepen, dat ze zichzelf in de vingers snijden.

Pas wanneer dingen niet vanzelfsprekend zijn, ga je er over nadenken.

OP een volle buik staat meestal een vrolijk hoofd

Als voorstander stond hij er volledig achter

Oog voor detail is oog voor het unieke

Niets is zo tijdelijk als eigentijds

Liegen moet je mooi doen

Ik discrimineer niet, ik haat iedereen even erg.

Onze lieve Heer heeft de tijd geschapen, over haast heeft hij nooit gesproken

De eeuwigheid is het ogenblijk waarvan je zegt: dat zal ik nooit vergeten

Je leert liefde door het te krijgen

Hoe minder men weet, hoe gemakkelijker men een besluit neemt.

Het vervelende van nadenken is dat je zo vaak bij paradoxen uitkomt

Het leven is als een elastiekje: je rekt het uit tot het knapt.

Gisteren was vandaag nog vol beloften, omdat het morgen was

Een arm mens past bijna alles, een rijke heeft moeilijke maten.

Eén leven is te kort om het leven te leren begrijpen.

Door dingen te laten, kun je soms zinniger bezig zijn.

De waarheid is niet meer dan de leugen die de mensen van je verwachten.

De werkelijkheid is meestal erger dan welke roman ook

De hoogste vorm van onwetendheid is het beter te menen weten.

Anders dan bij geld, maakt het wisselen van gedachten rijker.

Heimwee is iets terug willen hebben wat er nooit werkelijk was

Tijd vermorsen, de enige verspilling die geen afval achterlaat.

Tijd is een eeuwig heden, er niets vast te leggen.

Veel keuzes zijn sprongen in het duister

Allure en aanzien zijn een soort mythe die mensen creëren.

Vrede is de voortzetting van de oorlog met andere middelen

Wie het heden beoordeelt, moet over voldoende verleden beschikken

Het is belangrijk dat de beslissingen genomen kunnen worden op grond van kennis

In erfelijkheid geloof je vooral als je intelligente kinderen hebt

Voor elk ingewikkeld probleem is er een oplossing die fout is.

Het kleine talent heeft evenveel bestaansrecht als het genie.

Aarzelen is het lot tijd geven om ons besluit voor te zijn.

Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de geesten

Iets niet gekocht is even leuk als iets wel gekocht

Boosheid is een zwaktebod

De idealisten hebben gelijk, maar de realisten krijgen het.

De werkelijkheid herken je aan haar onwaarschijnlijkheid

Niet de ervaring zelf, maar de herinnering eraan telt.

Democratie is georganiseerd wantrouwen.

Het is kennis die de juiste keuze in belangrijke mate bepaalt.

In de stilte ontvouwt zich de weg naar je innerlijke kracht.

Natuurlijk is de liefde eeuwig. Alleen de partners wisselen.

Leven is gemakkelijker dan men denkt. Al wat je moet kunnen is het onmogelijke aanvaarden, het onmisbare missen en het onverdraaglijke verdragen.

Het voordeel van een slecht geheugen is dat men van dezelfde goede dingen meer dan eens kan genieten.

De schoonheid van dingen zit in de geest die ze aanschouwt

Liefde is het enige dat meer wordt als je het samen deelt!

Gelukkig zijn is niet krijgen wat we verlangen, maar tevreden zijn met wat we hebben!

Sommige problemen los je op door er helemaal geen probleem van te maken!

Geluk in het leven heb je niet voor het kiezen, geniet van wat je is gegeven, er valt zoveel te verliezen..

Behandel iedereen, zoals je zelf ook behandeld wil worden!

Hoe meer je ontdekt, hoe breder je horizon, en hoe meer wegen te kiezen om te belopen,
Hoe kritischer je moet leren te zijn om in de chaos van de mogelijkheden relaxed te zijn.

Tijd verspillen doe je alleen als je ervan vergeet te genieten.

Als je iets voor de tweede keer vergeet, dan heb je eigenlijk een deja vu en geheugenverlies tegelijkertijd.

Je bent uniek, net als iedereen.

Beter is het geheel blind te zijn dan een zaak slechts van één kant te bezien
Vrijheid ontstaat wanneer het gevoel het verstand achterlaat.

Smaak; daar kun je in tekortschieten.

Van de wal in de sloot is ook helpen.

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan!

Als je met een beschuldigende vinger naar iemand wijst, kijk dan eens naar je hand...en realiseer je dat er 3 jouw kant opwijzen

Vlucht je voor het gat, dan val je morgen in de put.

Wie gelukkig is voelt, wie ongelukkig is denkt.

Wachten is: Actief bezig zijn met niks.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, het geluk zit in de rest.

Je bent niet ongelukkig door wat je meemaakt, maar je bent ongelukkig door de manier hoe je ermee omgaat.

Het krachtigste medicijn voor elende is loslaten.

Verander in jezelf wat je fout vindt bij anderen.

Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt.

Wees tevreden met minder, dan krijg je meer.

Een pessimist is een optimist die slecht geïnformeerd is.

Beter spijt van wat je hebt gedaan, dan van wat je niet hebt gedaan.

Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.

Teveel mensen geven geld uit aan dingen die ze eigenlijk niet willen, alleen om indruk te maken op mensen die niet eens aardig vinden.

Je moet de lat hoog genoeg leggen om eronder door te kunnen.

De slimsten zijn zij die mensen laten werken die slimmer zijn dan zijzelf.

Iedereen heeft een fotografisch geheugen, alleen zit bij de meeste nog het dopje voor de lens.

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook het spoor dat je achterlaat.

Leven is het meervoud van lef.

Imitaties bewijzen de genialiteit van het origineel.

De beloften van vandaag worden dikwijls de leugens van gisteren.

Deze dag is de eerste van de rest van je leven

Vaak kiest men voor de aanval en maakt men vijanden, om te verbergen dat je zelf zwak staat.

Je moet zo laat mogelijk aanvallen, maar eerder dan je tegenstander.

Afwijzing is het grootste afrodisiacum.

Gebruik zachte woorden en harde argumenten.

Wie bekrompen is van visie kan niet ruim zijn van hart.

Ik ben blond, wat is uw excuus?

Sommige mensen bereiken de hoogste top van de ladder en ontdekken dan pas dat die tegen de verkeerde muur staat.

De kunst van het delegeren is het in de hand houden van wat je uit handen geeft.

Bijna alles wat u doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat u het doet.

Waar je van droomt, daar kun je niet van wakker liggen.

Jij ziet de dingen en zegt waarom? Ik droom de dingen en zeg waarom niet?

Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken.

Als er een citroen op de weg ligt, maak er dan limonade van.

Sommige zaken worden zo ernstig dat ze rijp zijn voor een grapje.

Wie het grappige van de ernst niet kan zien zal ook nooit de ernst van het grappige leren kennen.

Alleen mensen zonder fantasie vluchten in de realiteit.

Er bestaan geen feiten, alleen interpretaties.

Er zijn mensen die van hun fortuin niets anders bezitten dan de vrees het te verliezen.

Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt.

De meeste mensen worden als origineel geboren en sterven als een kopie.

De geest wordt rijk door wat hij ontvangt, het hart wordt rijk door wat het geeft.

Wanneer genoeg te weinig is, is niets genoeg.

Krijgen vult de hand, geven het hart.

Je bent nooit volledig gekleed tot je een glimlach draagt.

Ik ben het misschien niet eens met jou en jij bent het misschien niet eens met mij, maar laat ons het daar dan over eens zijn.

Vrouwelijke intuïtie is vaak niets anders dan mannelijke doorzichtigheid.

Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.

Elke poging die mislukt brengt u een stap dichter bij het geluk.

Denken dat iets onmogelijk is, is het onmogelijk maken.

Het is minder erg iemand door de dood te verliezen dan door ontrouw. De dood vernietigt alleen de toekomst, het verraad doodt ook het verleden.

Het ogenblik om je te ontspannen is wanneer je er geen tijd voor hebt.

Oogcontact is de graadmeter voor zelfvertrouwen.

Het beste moment om op te stappen is wanneer iedereen je vraagt te blijven.

Niemand is perfect, maar bij sommigen valt dat meer op.

Je kunt pas echt sterk zijn als je een leuke kant aan de dingen ziet.

Als je altijd tegenwind hebt, moet je eens van richting veranderen.

Op iedere top bevind je je per definitie op de rand van de afgrond.

Je gaat erop vooruit als elke vergissing een nieuwe is.

Alles wat je vooruitschuift, blijft je achtervolgen.

Het leven zit vol vragen. De bedenktijd gaat nu in.

Als je werk je hobby wordt is vrije tijd ver te zoeken.

Vrijheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen.

We kunnen allemaal iets leren van het weer, dat houdt nooit rekening met kritiek.

De domme gaat vooraan om gezien te worden, de wijze achteraan om te zien.

Het gebeurt heel dikwijls dat we iets niet zien omdat het te groot is.

De enigen die in het leven vinden wat ze zoeken, zijn de mensen die naar fouten zoeken.

Gewoonten maken oud. Jong blijf je door de bereidheid tot verandering.

Vergeet nu alles wat je geleerd hebt en leer van het leven.

Er is minder karakter nodig om de gebreken van anderen te ontdekken dan om ze te verdragen.

Men moet zijn zwakten kennen om te weten wanneer men beroep moet doen op anderen.

Luchtkastelen eisen hoge onderhoudskosten.

Weten wat men weet en weten wat men niet weet, dat is het ware weten.

De mens is alleen datgene wat hij van zichzelf maakt.

Het zekerste middel om niet erg ongelukkig te worden is niet te verlangen erg gelukkig te zijn.

Believe in your dreams and they may come true; believe in yourself and they will come true.

Plans are worthless, but planning is everything.

It doesn't matter what I say. What matters is what you hear.

Learn from the mistakes of others you can't live long enough to make them all yourself.

In this world of possibilities, of miracles and lies.
We waste a huge amount of time, in search of paradise.
We seem to have forgotten, blinded by our need.
That even the largest of all trees, started out a seed.
Have faith in possibilities, no matter just how small.
Without the seed of paradise, there's no paradise at all...

Dream like you will live forever, live like you are going to die today.

The best way to make your dreams come true is to wake up.

Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars.

Think for yourself otherwise you have to believe what other people tell you.

Yesterday is history, tomorrow is a mystery. But today is a gift, that is why they call it 'the present'.

Less is more

A goal without a plan is just a wish.

Always and never are two words you should always remember never to use.

I look to the future because that's where I'm going to spend the rest of my life.

One reason I don't drink is that I want to know when I am having a good time.

He who knows others is wise, he who knows himself is enlightened.

Knowing others is intelligence, knowing yourself is true wisdom.

Something is usable if it behaves exactly as expected.

Do or do not, there is no try.

Mastering others is strength, mastering yourself is true power.

The future belongs to those , who prepare fot it today.

Life is a sexually transmitted disease and the mortality rate is one hundred percent.

Yesterday's failures are today's seeds that must be diligently planted to be able to abundantly harvest tomorrow's successes.

Look at a day when you are supremely satisfied at the end. It's not a day when you lounge around doing nothing; it's when you've had everything to do, and you've done it.

Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice; it is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved.

Telling stories is one of the most powerfull ways to motivate people.

In an argument , the loser gains the most because it is he who learns the most.

 If you want your dreams to come true, wake up.

Write insults in the sand, etch compliments in stone.

Know your faults but be gentle with them.

Expect the worse, then it can only get better.

It's never too late to become the person you might have been.

Turn your face toward the sun and the shadows will fall behind you.

Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things.

Happiness mainly comes from our own attitude, rather than from external factors.

The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait so long to begin it.

We see the world as we see our self

Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.

Love is the answer - but while you're waiting for the answer, sex raises some pretty good questions.

The indispensable first step to getting the things you want out of life is this: decide what you want.

Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures.

When I hear somebody sigh, "life is hard", I always tempted to ask, "Compared to what"

we learn something every day, and lots of times it's that what we learned the day before was wrong.

remember that happiness is a way of travel, not a destination

Give without remembering. Take without forgetting.

If you realize that you have enough, you are truly rich.

Keep your face to the sunshine and you cannot see the shadows

Simple in actions and in thoughts, you return to the source of being.

For every minute you are angry, you lose sixty seconds of happiness.

You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of.
 
You will never live if you are looking for the meaning of life.

The possibilities are numerous once we decide to act and not react.

The saddest summary of life contains three descriptions: could have, might have, and should have.

Advice is what we ask for when we already know the answer but wish we didn't.

Life is a journey. Let faith be your guide.

For every minute you are angry, you lose sixty seconds of happiness.                         

Seek joy in what you give, not in what you get.

It is not what we take up, but what we give up, that makes us rich.          

The hard part is not to make the decision but to handle with it             

The past cannot be changed, the future is yet in your power.

By living deeply in the present moment we can understand the past better & prepare for a better future.

Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed.

Happiness is...living every minute with love, grace & gratitude.

For every minute you are angry, you lose sixty seconds of happiness    

Seek joy in what you give, not in what you get.

It is not what we take up, but what we give up, that makes us rich.

There is not one big cosmic meaning for all, there is only the meaning we each give to our life...

You can't have everything; where would you put it?

Freedom is what you do with what's been done to you.

If you propose to speak, always ask yourself, is it true, is it necessary, is it kind.

Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer.

Being happy doesn't mean that everything is perfect. It means that you've decided to look beyond the imperfections.

Behind every bitch is a man that made het that way.

Don't worry about the people in your past; There's a reason they didn't make it to your future.

You cannot find yourself by going into the past. You can find yourself by coming into the present.

The happiest people don't have the best of everything, they just make the best of everything they have.

I LOOOOOOOOOOOVE sleeping but never want to go to bed early.

  When your ex says; "you will never find anyone like me" you reply "God I sure hope not...
 
  A sorrow shared is a sorrow divided. A joy shared is a joy multiplied.

I'm never to late, the time is faster than me.

The time to relax is when you don't have time for it.

Whenever something negative happens to you, there is a deep lesson concealed within it.

Letting go of the past means that can you enjoy the dream that is happening right now.

Happiness is not a matter of intensity but of balance, order, rhythm and harmony.

Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future

Never drive faster than your gardien angel can fly

© 2024 Bine.nl, site by Roerstaafjes.nl